Sõtkas


Download SõtkasSitemap

Free Dom Train - Version, Игра Двух Городов - Игорь Фёдорович Стравинский* - Весна Священная (Vinyl, LP), Ray Conniff Presents Jerome Kern - Making Eyes At Broadway (Vinyl), Where Duty Calls - Patti Smith - Dream Of Life (CD, Album), Hermaphrodite - Maggut - Reh Demo 2001 (Cassette), Cesario - Splice Volume 1 (Vinyl), Vrijerslied - Various - Wo Is Toch Mien Limburg (Vinyl, LP), Norewegian Dance No 2 - Franck Pourcel - Classical Favourites In Digital (Vinyl, LP, Album), Mana Lapho - Juluka - Work For All (Vinyl, LP, Album), Live Without You - Raphael Saadiq - Ray Ray (Vinyl, LP, Album)

8 thoughts on “ Sõtkas

  1. Sõtkas (Bucephala clangula) on partlaste sugukonda sõtka perekonda kuuluv veelind.. Sõtka pesitsusala hõlmab enamiku Euraasia ja Põhja-Ameerika metsavööndist. Talvituma lendab ta lõunasse kinnikülmumata merede ja suurte siseveekogude rannikualadele. Suuremas osas levilast on ta tavaline.Hõimkond: Keelikloomad Chordata.
  2. sõtkas Estonian: PlutoF Taxonomy preferred Common Goldeneye English: PlutoF Taxonomy Kvinand Norwegian: PlutoF Taxonomy.
  3. Sõtkas (Bucephala clangula) on meil üldlevinud väiksearvuline haudelind (sisemaal), kelle arvukuseks hinnatakse Eestis paari.Rändel (märts-mai ja september-november) on ta arvukas. Kui jääolud võimaldavad, jääb arvukalt talvitama. Parimad rändepeatuspaigad on Matsalu laht, Sõrve sääre ümbrus, Häädemeeste–Võiste rannik, Põõsaspea neeme ümbrus, Paldiski laht.
  4. Bufflehead (Bucephala albeola) bird sounds free on scoopficonmylade.tergisuresssurdoubtthoucertirethacde.co Breeding in North America: Alaska, Canada, nw USA; can be seen in 26 countries.
  5. Jul 24,  · Sõtkas poegadega teel veekogu äärde. Common goldeneye with ducklings - Duration: omar1 91 views. "Vegetarian Eating" - Jim Gaffigan Stand up (Beyond the Pale) - .
  6. Sõtkas toitub peamiselt selgrootutest loomadest ja vähem veetaimedest. Oma toitu hangib sõtkas sukeldudes. Sõtkas on jahilind, kelle arvukust saaks inimene ka tõsta. Nimelt hoolib sõtkas pesapakkudest ja -kastidest, mistõttu nende paigaldamine sõtka pesitsuspaikadesse suurendaks tunduvalt tema arvukust neis kohtades.
  7. Sõtkas on nö 'pesaparasiit', munedes võimaluse korral oma munad kas liigikaaslase või teise pardilise pessa (Euroopas on selleks pardiks sinikael-part, Ameerikas on lisaks veel 2 liiki, kelle pesi sõtkas kasutab). Samad liigid munevad oma munad võimaluse korral ka sõtka pessa.
  8. Designers Pam Light and John Duffy imagined places where furniture supported the way people work, rather than dictating it. Through conversations and sketches, they created Staks—a design vocabulary of furniture that fosters a habitat that feels personal and natural, includes eclectic textures and patterns, and scales flexibly to individual needs. We’ve added new options for soft, rounded.

Leave a Comment